Aandachtspunten voor onkruidbestrijding in bieten na koude start groeiseizoen

Aandachtspunten voor onkruidbestrijding in bieten na koude start groeiseizoen

Half april is ongeveer 70% van de bieten gezaaid onder goede zaaiomstandigheden. Het koude weer vertraagt nu echter de ontwikkeling en opkomst van bieten. Gelukkig is op veel percelen BETTIX SC ingezet als bodemherbicide en was er voldoende vocht en regen na de bespuiting. Het middel werkt zo voldoende tegen kiemend onkruid. 

Er zijn echter ook een flink aantal percelen die nog geen herbicidebespuiting hebben gehad en de huidige weersomstandigheden – schraal en nachtvorst – maken een juiste timing voor toepassing lastig. Een veilige onkruidbestrijding kan rond de opkomst van bieten worden uitgevoerd met een dosering van 2 L/ha BETTIX SC plus 2 L/ha olie. Bij de toepassing is het belangrijk dat de bieten gezond zijn, dus bijvoorbeeld geen vreterij door insecten. Bij zonnig en schraal weer kan een bespuiting het beste ’s avonds gedaan worden. Laat bieten met stuifschade of schade door nachtvorst een aantal dagen herstellen voordat een herbicidebespuiting wordt uitgevoerd.  

Veelknopige onkruiden
Ondanks het schrale weer kunnen onkruiden toch al kiemen en zich ontwikkelen op een bietenperceel. Veelknopige onkruiden zoals varkensgras, zwaluwtong en perzikkruid groeien ook bij lage temperaturen. Met een dosering van 1 L/ha bevat herbicide METAFOL SUPER (klik hier voor het etiket) 150 gram/ha ethofumesaat en dit zorgt ervoor dat deze veelknopige onkruiden goed worden bestreden.

Adviesdosering tegen veelknopige onkruiden in kiemblad  

melganzenvoet in bieten

Melganzenvoet
Melganzenvoet is een snel kiemend onkruid, maar heeft wel een hogere bodemtemperatuur en licht nodig voor kieming. Toch kan ondanks een lage luchttemperatuur op een zonnige middag de grond al behoorlijk opwarmen in april. Een korte periode met een bodemtemperatuur van 15 – 20 °C kan de kieming van melganzenvoet al op gang brengen.

Met CORZAL SE (fenmedifam 160 g/L) kan melganzenvoet worden bestreden. In onderstaand overzicht staat hiervoor de adviesdosering.   

melganzenvoet in bieten

 Klik hier voor het CORZAL SE etiket 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.