Betere onkruidbestrijding in bieten door flexibel inzetten solo herbiciden in LDS mix!

Betere onkruidbestrijding in bieten door flexibel inzetten solo herbiciden in LDS mix!

De basis van de chemische onkruidbestrijding in bieten is het mengen van de actieve stoffen fenmedifam, ethofumesaat en metamitron aangevuld met plantaardige olie. Doordat deze actieve stoffen elkaar versterken wordt een breed spectrum van onkruiden in de bietenteelt bestreden. UPL levert al sinds geruime tijd deze herbiciden voor de bietenteelt en doet jaarlijks onderzoek naar verbetering van de chemische onkruidbestrijding in bieten. De UPL herbiciden met solo actieve stoffen in bieten zijn:

  • CORZAL® SE= fenmedifam 160 g/l (inclusief plantaardige olie in formulering)
  • ASTRIX EC®= fenmidfam 160 g/l
  • OBLIX® 500 SC =ethofumesaat 500 g/l
  • ETHOFOL® 200 EC=ethofumesaat 200 g/l
  • BETTIX® SC=metamitron 700 g/l
  • CENTURION PLUS®= clethodim 120 g/ – grassen en stuifdek gerst bestrijding

UPL werkt continu aan verbeteringen van de formuleringen van deze belangrijke bietenherbiciden. Voor een goed resultaat in onkruidbestrijding in de bietenteelt zijn de onderstaande spelregels belangrijk om te hanteren:

  • De eerste LDS bespuiting is belangrijk! Zodra onkruiden beginnen met kiemen, starten met 0,75 L/ha CORZAL® SE of ASTRIX EC® in de LDS mix
  • Korte intervallen tussen de bespuitingen wanneer er sprake is van groeizaam weer en snelle ontwikkeling van onkruiden (5-7 dagen).
  • Bij zichtbare Melganzevoet onkruiden met echte blaadjes moet de dosering van fenmedifam verhoogd worden naar 1,5 L/ha CORZAL® SE en metamitron (BETTIX® SC) naar 1 l/ha

Doordat de laatste jaren warme en zonnige perioden vaker voorkomen in het voorjaar zien we dat met name Melganzevoet in bieten lastig te bestrijden is met de bestaande combinatieproducten. Steeds meer bietentelers gebruiken hierdoor weer solo herbiciden omdat hiermee eenvoudiger de dosering van met name fenmedifam (CORZAL® SE of ASTRIX EC®) verhoogd kan worden indien Melganzevoet aanwezig is in het bietenperceel.

In de onderstaande link kunt u de video bekijken die opgenomen is in 2023. In de video kunt u de resultaten zien van een bietenproefveld onkruidbestrijding 2023 waar mooi de verschillen in Melganzevoet bestrijding te zien zijn tussen een aantal referentie combinatie herbiciden en de solo herbiciden van UPL.

Meer informatie

Voor meer informatie over onkruidbestrijding in bieten neem contact op met technisch crop manager Marcel van Doorne via e-mail m.vandoorne@upl-ltd.com of mobiel 06-22853082.