Naamwijziging OBLIX 200 EC naar ETHOFOL 200 EC

Naamwijziging OBLIX 200 EC naar ETHOFOL 200 EC

Vanuit de markt hebben wij het signaal gekregen dat de productnamen van bietenherbiciden OBLIX 200 EC en OBLIX 500 SC te veel op elkaar lijken. Om eventuele fouten bij het vullen van de spuitmachine te voorkomen, is besloten de naam van OBLIX 200 EC aan te passen. De nieuwe naam zal zijn: ETHOFOL 200 EC. De formulering van het product (ethofumesaat 200 g/l) blijft hetzelfde. De naam van OBLIX 500 SC met ethofumesaat 500 g/l blijft ongewijzigd.

De naamswijziging van OBLIX 200 EC naar ETHOFOL 200 EC is doorgevoerd op de website van het Ctgb en is op 27 november 2020 gepubliceerd. Het toelatingsnummer (10568 N) en de toelating zelf zijn ongewijzigd. Het is niet nodig om voorraad product met de oude naam  over te plakken. 

Nieuw etiket

De nieuwe productie van ETHOFOL 200 EC voor seizoen 2021 wordt met de nieuwe naam en het nieuwe etiket geleverd.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zodat u de naamswijziging kunt aanpassen in de adviezen voor onkruidbestrijding 2021 en uw systemen.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Technisch Crop Manager Marcel van Doorne via 06-22853082 of m.vandoorne@upl-ltd.com