Spuittechniek en inzet juiste herbiciden komend seizoen bepalend voor schoon bietenperceel

Spuittechniek en inzet juiste herbiciden komend seizoen bepalend voor schoon bietenperceel

Ondanks het wegvallen van de actieve stoffen desmedifam en chloradizon zijn er nog voldoende chemische middelen beschikbaar waarmee onkruiden in suikerbieten bestreden kunnen worden. Door de juiste middelen met krachtige formuleringen toe te passen met een goede spuittechniek is het ook komend teeltseizoen mogelijk om de bietenpercelen schoon te houden.

Basisbestrijding onkruiden voor opkomst

De basis voor een goede onkruidbestrijding in bieten wordt gelegd direct na de zaai of voor de opkomst van bieten door het toepassen van bodemherbiciden. Een vochtige bodem of neerslag na de toepassing is bepalend voor de werking van bodemherbiciden. Voldoende vocht en een mooi zaaibed kunnen zorgen voor een goede start van de onkruidbestrijding.

Een middel als Bettix SC (metamitron) in een dosering van 2 -3 L/ha kan voor opkomst toegepast worden tegen kamille en melganzenvoet. Voor de toepassing van bodemherbiciden voor opkomst kunnen driftreducerende doppen worden ingezet met een grovere druppel en 400 liter water per ha waarmee een Driftreducerende Techniek-klasse van 90 of 95% wordt bereikt.

Op percelen met een hoog organisch stofgehalte van > 7,5% valt de werking van bodemherbiciden vaak tegen. Op deze percelen wordt de inzet van bodemherbiciden dan ook afgeraden.

Onkruidbestrijding na opkomst

Na de opkomst van bieten worden kleine net gekiemde onkruiden bestreden met een mengsel van herbiciden bestaande uit de actieve stoffen metamitron, ethofumesaat en fenmedifam plus een olie. Hiervoor kan men bijvoorbeeld kiezen voor het duo Metafol Super (metamitron 350 g/L, ethofumesaat 150 g/L) en Corzal SE (fenmedifam 160 g/L). Klik hier voor de video over dit duo.

Flexibiliteit en gebruiksgemak

De combinatie van Metafol Super plus Corzal SE plus een halve dosering olie combineert gebruiksgemak met flexibiliteit in de dosering. Onderstaand een voorbeeld van een doseringsopbouw waarbij binnen het etiket van Metafol Super en Corzal SE in totaal vijf bespuitingen worden uitgevoerd op een perceel met hoge onkruiddruk.

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de doseringen van Corzal SE en olie worden aangepast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schraal weer, afgeharde onkruid en grootte van de onkruiden.

De juiste spuittechniek

Uit onderzoek blijkt dat, naast de inzet van de juiste middelen, ook de spuittechniek doorslaggevend is voor het slagen van de na-opkomstbespuiting in bieten. Het IRS heeft in 2021 een proef bij PPO Vredepeel uitgevoerd om de verschillen in het bestrijdingseffect tussen diverse doppen te bepalen. De resultaten van deze proef zijn in de tabel weergegeven.

Uit deze proef blijkt dat de bestrijding van melganzenvoet onvoldoende is bij het gebruik van een driftreductiedop Turbodrop TDXL 110-05. De beste resultaten worden behaald met een Airmix dop 110-03 en weinig water.

Beeld: IRS

Onderzoek effectiviteit van Corzal SE

Voor de contactwerking op onkruiden na de opkomst van bieten is fenmedifam de belangrijkste actieve stof. Herbicide Corzal SE bevat 160 g/L fenmedifam en is een extra hoeveelheid plantaardige olie toegevoegd. Door deze olie kan Corzal SE beter door de waslaag van de onkruiden heendringen waardoor het middel sterker werkt tegen onkruiden.

Zoals uit onderzoek van IRS al bleek, geeft een fijnere dop een betere werking. Dit is ook gebleken uit een proef uitgevoerd door UPL in 2021. Het gebruik van een fijne druppel met een 110-025 dop met weinig water (250 L/ha) geeft de beste bedekking van Corzal SE op het onkruid. De proef is uitgevoerd met één toepassing met een dosering van 3 L/ha Corzal SE op melganzenvoet. Door middel van fotoanalysetechnieken is de onkruidbedekking van verschillende spuittechnieken bepaald. Op foto 1 is de behandelde melganzenvoet te zien. Op foto 2 is de bladbedekking weergegeven. Dit is in foto 3 verduidelijkt door middel van kleuren. De rode kleur geeft de bedekking van het blad weer, waardoor te zien is dat een groot deel van de bladeren bedekt is. Hoe beter de bedekking, hoe beter de werking van Corzal SE.

Conclusie

Om komend teeltseizoen bietenpercelen schoon te houden is het van belang de juiste middelen met krachtige formuleringen toe te passen met een goede spuittechniek. De basis voor een goede onkruidbestrijding wordt gelegd door het toepassen van bodemherbiciden direct na de zaai of voor de opkomst van bieten. Na de opkomst van bieten is het van belang om herbiciden in te zetten met krachtige formuleringen en toe te passen met een fijne druppel, zodat het blad van de onkruiden goed bedekt wordt.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.