Stuifdek en grasonkruiden in bieten bestrijden met CENTURION PLUS

Stuifdek en grasonkruiden in bieten bestrijden met CENTURION PLUS

Op lichte zandgronden kan stuifschade in bieten worden voorkomen door zomergerst te zaaien als anti-stuifdek. In de tweede helft van mei dient de zomergerst bestreden te worden. Op het moment dat de zomergerst een lengte van 15 cm heeft, kan herbicide CENTURION PLUS worden toegepast. Naast de sterke werking op stuifdek is de grassenbestrijder als enige ook effectief op straatgras in bieten, maar bijvoorbeeld ook in uien.

CENTURION PLUS bevat 120 g/L clethodim en is een kantenklare EC-formulering. Het middel wordt snel opgenomen door grasonkruiden en door de systemische werking verspreidt het zich naar alle groei- en wortelpunten. Na 1 tot 2 weken is het eerste effect te zien en na drie tot vier weken is het gras of stuifdek volledige afgestorven. 

Video
Technical Crop Manager Marcel van Doorne legt in een video de werking van CENTURION PLUS tegen anti-stuifdek uit op een proefveld in Nieuw-Dordrecht (2021). Klik hier om de video te bekijken.

Advies in bieten
Voor het bestrijden van anti-stuifdek gerst in bieten is het advies om 1 L/ha CENTURION PLUS toe te passen. Zorg ervoor dat de toepassing een aantal dagen voor en na andere herbicidenbespuitingen plaatsvindt. Het is ook mogelijk om met een Lage Dosering Systeem (LDS) 0,5 L/ha CENTURION PLUS  tweemaal toe te voegen aan andere herbiciden. In onderstaande tabel is het etiket van CENTURION PLUS in bieten weergegeven.

Het is belangrijk om CENTURION PLUS toe te passen op een gezond en vitaal gewas. Pas niet toe bij temperaturen boven de 25 °C. Pas het middel ook niet toe in periode met koude nachten en nachtvorst. Water met pH >7 of hard water kan de effectiviteit van CENTURION PLUS negatief beïnvloeden. Gebruik dan een hulpstof om de waterkwaliteit te verbeteren. Voor de toepassing van CENTURION PLUS gelden driftreducerende maatregelen. Raadpleeg hiervoor het etiket. Het etiket is te vinden op de productpagina van CENTURION PLUS.         

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.