Trage groei van bieten gunstig voor onkruiden

Trage groei van bieten gunstig voor onkruiden

April en begin mei zijn koud verlopen met regelmatig nachtvorst. Hierdoor groeien de bieten tot nu toe traag. De bieten die in maart gezaaid zijn hebben nu ongeveer 2 – 4 blaadjes. De bieten die na half april zijn gezaaid staan in kiemblad tot 2 echte blaadjes. Door harde wind en regen is het ook lastig geweest om op tijd de LDS (lage doseringensysteem) bespuitingen uit te voeren en zijn er soms onkruiden ontsnapt.

De bieten die in maart zijn gezaaid hebben twee tot drie na-opkomstbehandelingen gehad en de laat gezaaide bieten over het algemeen één na-opkomstbehandeling. De bieten hebben op dit moment nog veel groeiachterstand in te halen om uiteindelijk half tot eind juni het veld te kunnen sluiten.  

Warmteminnende onkruiden
Door de lage temperaturen zijn zwarte nachtschade, papegaaienkruid en bingelkruid nog maar amper gekiemd en zal er nog een kiemgolf komen van deze warmteminnende onkruiden bij hogere temperaturen.

Tegen na kiemende zwarte nachtschade en nakiemers van melganzenvoet is het belangrijk om in de laatste na-opkomst bespuiting tegen onkruid minimaal 1 L/ha BETTIX® SC te gebruiken. In totaal mag er in de bietenteelt 5 L/ha BETTIX SC per teeltcyclus worden gespoten.

Tegen hondspeterselie, bingelkruid en papegaaienkruid kan het LDS versterkt worden met het toevoegen 15 – 20 gram/ha SHIRO®. Het toevoegen aan het LDS van SHIRO is ook nuttig om grotere onkruiden te bestrijden die door ruime intervallen ontsnapt zijn. Ook het verhogen van de CORZAL® SE dosering in het LDS naar 1,5 L/ha is mogelijk om onkruiden die ontsnapt zijn te bestrijden.    

bieten 2021
Foto links: UPL bietenherbicideproef in Wanssum. Op 4 mei zijn de bieten net gekiemd. Eerste LDS is uitgevoerd op donderdag 6 mei. Foto rechts: aardappelopslag in een perceel bieten op 6 mei.   

Aardappelopslag en distels
Afgelopen februari is er een behoorlijk vorstperiode geweest in Nederland. De sneeuwbedekking heeft er echter voor gezorgd dat de opslag van aardappelen onvoldoende bevroren is. We zien nu de eerste aardappelopslagplanten boven de grond komen.  

Om aardappelopslag en distels in bieten te bestrijden kan 1,2 L/ha VIVENDI® 100 + olie ingezet worden. Zorg ervoor dat de aardappelen en distels voldoende zijn ontwikkeld en pas VIVENDI 100 toe bij groeizaam weer. Hou na een bespuiting met SHIRO een interval aan van minimaal 10 dagen voordat VIVENDI 100 wordt ingezet. VIVENDI 100 kan bij groeizaam weer maximaal 3 keer worden toegevoegd aan een LDS in een dosering 0,3-0,5 L/ha om veelknopigen (varkensgras), kamille en aardappelzaailingen te bestrijden.        

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.